menu
MATERIJALNA PODRŠKA NA LOKALNOM NIVOU NAMENJENA UGROŽENIM LICIMA I PORODICAMA
Materijalna davanja na lokalnom nivou

Na ovoj stranici se možete informisati o vrstama materijalne podrške u oblasti socijalne zaštite na koje imate pravo u opštini/gradu u kojem imate prebivalište. Da biste započeli pretragu, na početku je potrebno da kliknete na filter Izaberite grad/opštinu i da iz padajućeg menija, u kojem se nalazi lista svih opština i gradova u Republici Srbiji, odaberete grad ili opštinu u kojoj imate prebivalište. Ovo je obavezno polje koje će Vam omogućiti dolazak do rezultata.

Dodatno, u filteru ispod Izaberite rizik/potrebu možete odabrati rizik ili potrebu na koju materijalna davanja na lokalnom nivou odgovaraju. Ovo nije obavezno polje kako biste nastavili pretragu, jer će Vam se već prilikom izbora grada ili opštine lista rizika ili potreba pojaviti i na desnoj strani. Kada odaberete rizik ili potrebu na koju materijalna davanja na lokalnom nivou odgovaraju, sa desne strane će Vam se pojaviti lista svih materijalnih davanja (novčana davanja i davanja u naturi) koja postoje u opštini/gradu u kojem imate prebivalište, a koje su definisane odlukom kojom se regulišu prava na obezbeđivanje socijalne zaštite u Vašoj opštini/gradu i čije finansiranje se obezbeđuje u budžetu Vašeg grada/opštine. Klikom na određenu vrstu materijalne materijalne podrške polje će se proširiti. Nakon toga ćete moći da vidite i sve članove odluke kojom je vaša opština/grad regulisala dato pravo, odnosno garantovala obezbeđivanje prava na određenu vrstu materijalne podrške građanima/kama na svojoj teritoriji. U svakom trenutku prilikom pregleda određenih vrsta materijalne podrške možete preuzeti dokument u kojem se nalazi odluka Vaše opštine/grada u kojoj su regulisana prava na obezbeđivanje socijalne zaštite.

Pročitajte više

Ukoliko u bilo kom trenutku želite da se vratite korak nazad, kliknite na polje NAZAD.

Molimo Vas da izaberete opštinu/grad (u listi levo) u kojem živite kako biste videli koje vrste materijalne pomoći postoje.