menu
MATERIJALNA PODRŠKA NA LOKALNOM NIVOU NAMENJENA UGROŽENIM LICIMA I PORODICAMA
Materijalna davanja na lokalnom nivou

Na ovoj stranici možete istražiti kako su regulisana prava na obezbeđivanje socijalne zaštite na lokalnom nivou, sa fokusom na vrste materijalne podrške odnosno materijalna davanja čije finansiranje obezbeđuju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) u Republici Srbiji. Pretragu možete vršiti prema filterima koji se nalaze ispod. Filter ispod Izaberite rizik/potrebu je jedini koji je obavezan da izaberete kako biste započeli pretragu, dok svi ostali služe da pretragu fokusirate na određenu vrstu materijalne podrške, a zatim u određenom regionu, oblasti ili na nivou određene opštine/grada.

Prilikom pregleda određene vrste materijalne podrške za određenu opštinu/grad možete preuzeti dokument u kojem se nalazi odluka te opštine/grada u kojoj su regulisana prava na obezbeđivanje socijalne zaštite. Sve odluke možete preuzeti i na posebnoj stranici aplikacije Baza odluka o socijalnoj zaštiti.

Pročitajte više

Da preuzmete Excel fajl sa svim mapiranim vrstama materijalne podrške u svim analiziranim jedinicama lokalne samouprave kliknite OVDE.

Molimo Vas da izaberete rizik/potrebu (u listi levo) kako biste videli koje vrste materijalne pomoći postoje.