menu
MATERIJALNA PODRŠKA NA LOKALNOM NIVOU NAMENJENA UGROŽENIM LICIMA I PORODICAMA
Mapa materijalne podrške u jedinicama lokalne samouprave (opštine/gradovi) u Republici Srbiji
Opština/grad čija je odluka kojom se regulišu prava na obezbeđivanje socijalne zaštite građana i građanki na lokalnom nivou analizirana i dostupna.
Opština/grad čija odluka kojom se regulišu prava na obezbeđivanje socijalne zaštite građana i građanki na lokalnom nivou ne postoji ili nije dostupna.
Napomena: Klikom na teritoriju određene jedinice lokalne samouprave (opštine/grada) automatski se preuzima odluka kojom se regulišu prava na obezbeđivanje socijalne zaštite građana i građanki na njenoj teritoriji.